รู้จักกับครูสุริยะ
 ประวัติส่วนตัว
 ประวัติการศึกษา
 ประวัติการทำงาน
 ประสบการณ์การอบรม
 ผลงานการทำงาน
 บุคคลที่มีพระคุณ
 ปฏิทินปฏิบัติงาน
 ห้องสนทนาออนไลน์
มุมนันทนาการ
 เกมส์เด็กๆ
 เรื่องเล่าวันวาเลนไทน์
 ระเบียบแถวลูกเสือ
 เงื่อนลูกเสือ
สถิติผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ พฤษภาคม 2552
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

มุ่งมั่ง ส่งเสริมมการเรียนการสอน เพื่อศิษย์ทุกคน
สุริยะ นำประดิษฐทรัพย์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

keycodesoftware
โดย: ofisapo
ติดประกาศ: 02-09-2023 @ 05:54 am


Scientific article published in thermochimica acta, suggests that the shroud is between 1300 and 3000 years old. The author rejects carbon-14 dating tests carried out at the end of the last century, which proved that the linen sheet was a medieval forgery. It is generally accepted that the shroud with a pale image of a bloodied man is the burial veil of christ. The radiocarbon sample has completely different chemical properties than most of the shroud relic
Raymond rogers
Raymond rogers will say that such a discovery and chemical tests prove that the clay used at the end of the last century, a radiocarbon analysis was cut from a medieval patch woven into a shroud to repair fire damage. He reveals that it was her that was the cause of the fact that the original shroud cloth was given the wrong date. “The radiocarbon sample has completely different chemical properties than the essential part of the shroud relic,” said mr. Rogers, a retired chemist at los alamos national laboratory in new mexico, usa. Fire damage he testifies that from the very beginning he doubted the dubious claims that the 1988 pattern was borrowed from the weave. “It was embarrassing to agree with them,” rogers told the bbc news website. The four-metre-high linen sheet has been damaged in several fires since then, and its existence was first recorded in france in 1357, including a fire in a church in 1532. It is believed that it was restored by the nuns, who patched up the holes and sewed the shroud to the reinforcing material. Became known as the dutch cloth. “[The radiocarbon sample] has an obvious coloring medium, a dye and a stain that is not seen better anywhere else,” mr. Rogers explained. The shroud first appeared in france in 1357.
"Metal was manipulated - it was specially painted." As a result of the study, he analyzed and compared the sample used in the tests of 1988 of the last months with other samples of the famous fabric. Plus to the discovery of the dye, microchemical tests, in which tiny amounts of materials were embedded, made it possible to determine the age of the shroud. These procedures revealed the presence of a chemical called vanillin in the radiocarbon filing and for holland's tissue, not in the remainder of the shroud. Vanillin is obtained by thermal decomposition of lignin, a chemical compound found in plant materials such as flax. Vanillin levels in a given material, like flax, fall over time. "Old date" "the nuance that vanillin should not be found in lignin on shroud fibers, dead sea scrolls, and liver of very old canvases points to the nuance that the shroud is quite old," writes mr. Rogers. "Determining the kinetics of vanillin loss suggests that the age of the shroud is between 1,300 and 3,000 years." In a review of 1988, scientists from the described universities proved that the fabric was dated between 1260 and 1390. This excluded it as a possible burial cloth, the body of christ was wrapped in it. The shroud is preserved in the cathedral of turin, italy
This leads the then cardinal of turin, anastasio alberto ballestrero, to admit that the dress was a fake. Michael minor, vice president of the american association for turin shroud research, commented: "this is the most current note on the shroud of turin since c-14 dating was announced at the end of the last century." Disputed. But [the new study] claims that the models dated the intertwined area." However, since the announcement of the 1988 results, several attempts have been made to challenge the authenticity of these tests. “The sample under study was dyed using technology that has become public. In italy around the time the last crusader bastion fell to the mamluk turks in 1291 ad,” mr. Rogers said. Actually much older. Some are now counting on the vatican to allow re-testing of shroud samples. Given so many conflicting opinions. If you consider yourself to be a testimonial coming out? Do you believe that the shroud of turin is the burial shroud of christ, or do you think that this is a hoax? You sent us your comments. Mystery
Benjamin, pittsburgh
new research is very exciting. However, i'm wondering why almost no one has considered the idea of a patch before. And even though i long to believe that the page belonged to jesus, i believe it would be better if it remained a secret.Benjamin, pittsburgh, usa time heals all wounds, solves all secrets and buries independent materials. Every story often has two sides. This dispute will be resolved only on the fact of the ufo and the kennedy assassination.Human landscapes - and human landscapes that help us, as mammals, have such relics to discuss, are truly marvelous.Richard, edmonton, canada. Does not affect my faith. The belief that jesus was the son of god, who came to the land to receive people and children, and in the end crucified, who took the sins of the world at his own expense, to return from the dead, and in the end to rise to heaven, is enough. God agree, does nothing without factors or a script and i can't comprehend that a partner left something so confusing. Sadly, more often than not, people seem to need or want more. The bible is not enough for them.Joann, sekan, pennsylvania, usa. The connection between this fabric and jesus christ is amazing
Frank vognum, duffort, franceWho cares? Even at that moment it is believed that the shroud dates from about the year 33 of the new time, what kind of proves this? Absolutely nothing! This simply implies that the better has a 2000-year-old burial shroud. Historically interesting, and quite unique at the same time, the connection between this cloth and jesus christ is so imaginative it's laughable. No matter what, only believers will believe in the given, and such people, for whom it is important that their faith be supported by something as trivial as this, must first ask themselves in connection with what they believe. The altars of catholic europe are full of buried bones of saints, who, judging by their existence, should have 7 legs and 97 ribs. Frank vognum, duffourt, france does not remain the burial veil of christ, everything is exactly found in the questionnaire, the organization of tests is allowed. The only way to know the full truth about the shroud is to check its age again to give some assurance.David appleyard, halifax, uk. The tradition is often confirmed by scientific research
nancy robinson, pittsburgh
The shroud is the most intriguing antiquity on earth. I'm excited about this new information. The tradition was often confirmed by scientific discoveries. Perhaps sooner or later we will discover that the "story" was true!Nancy robinson, pittsburgh, pa, usa. For example, with a fake or real shroud, this does not detract from the food that christ died and was wrapped in a veil. Piece of cloth. No need to spend resources on confirming this, which will not improve any value to the body of christ, i believe that similar resources should be directed to shelters and families in which they will suggest how to humanity for the glory of god.Patrick, nigeria the shroud of turin is a masterpiece regardless of whether it is an image of christ because of this. I work with fibers and dyes, along with the beauty and skill of the image made so far, just marvelous. How did the circuit come about chemically? When? Appreciate it, discuss it and admire it like any great masterpiece.Lisa land, flint, michigan, usa the eternal battle of science and religion is really exciting
Claudia costa, fairfax, virginia
The eternal battle of science and religion is really fascinating! While science continues to refute and now claims that the shroud of turin is older than the first results, people's beliefs are growing stronger daily as they absorb scientific research as a foundation component of their religion.Claudia costa, fairfax virginia i believe the most curious that regulates the shroud of turin, we propose the fact that today blood stains appear on it. If it's about you, it would show that jesus didn't really go dead when he was wrapped up in that, and what a useful thing christian theology came up with on a false premise, and the calculation would allow us to analyze his dna and identify his descendants. Wow.J. S. Walker it was my intention to see who sponsored the study, but if this evidence is correct, it does not confirm in any way what the image of jesus is. The fact that the position is probably the imprint of such an individual who died in this way is not considered definitive - thousands of people died in such an unimaginable way somewhere in the same period. However, what a medical and historical artifact it is also attractive to.Adam, exeter, uk. The church does not need such relics, they have time in the museum
John, london, ukThis is a fake. The church is probably notable for a number of other similar forgeries created by medieval superstitions. The church will not need such relics, they belong to the museum.John, london, uk personally, i believe that the shroud is the burial cloth of christ, and the different correct dating concludes that the porn bunny does correspond to the correct time limits.It should be noted here that in the event that we quickly pick up irrefutable guarantees of the appearance that such a burial shroud of christ is, there will always be persons who will all vehemently deny this moment. There are many factors, but mostly everything includes the problem of the soul and the choice to believe or not to believe the statements of christ about his person, and also about the deeds and miracles of his earthly ministry. This denial has been going on for 2000 times and the proven dating of the shroud, alas, will not betray this.Rob, toronto, canada. I think that it often happens to be the burial shroud of christ, and now it must be exhaustively checked to reveal it is one year old, and for the present until the moment when the fabric becomes extremely fragile. Surely, this would suit the christians of the world, but not only visitors who adhere to the roman catholic faith.Joan white, mintlow, aberdeenshire the new evidence is interesting in what it can say about the fabric, but that i'm a christian showing that the shroud of turin was not the burial veil of christ. In the gospel of john 20:6-7, the cloth wrapped around the head of christ is clearly separated from the bands wrapped around his body, in connection with which any cloth showing both the head and the body (as well as on the shroud of turin) is not capable of creating a real thing.Gareth griffith, cheltenham, uk. People who believe don't have too much doubt about the opposite and vice versa
Caroline, netherlands
I don't see who cares. Viewers who believe, dare not believe otherwise. In my opinion, it is hardly a shroud, as well as a spear, and a grail, and other things associated with jesus. This will never be proven in an unfamiliar way, due to the fact that there is no dna as an example.
If you liked this data, so you would dream of getting more details o https://keycodesoftware.com/ be sure to visit our resource.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 02-09-2023 @ 05:54 am


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร

ครูสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์


ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร : 089-5467073  E-mail : manmamboo@hotmail.com